Ina Pecani, ESQ

Sullivan Papain Block McGrath & Cannavo P.C.

120 Broadway
18th Floor
New York, NY 1027

Phone: 917-623-0272
Website: http://www.Triallaw1.com

Zyre Ligjore për të gjitha llojet e asidenteve: Dëmtime nga aktet terroriste të 11 Shtatorit, 2001 • Aksidente në ndërtim • Aksidente me makinë • Gabime mjekësore • Rrëzime/Shkarje ne rrugë dhe trotuare • Dëmtime nga produkte difektioze
Screenshot 2017-04-06 13.36.11


Albanian Yellow Pages, Inc.
2322 Arthur Avenue, Suite# 10 Bronx, New York 10458 USA
Tel:718-584-1620 Fax:718-584-1228 E-mail: contact@albanianyellowpages.com

Privacy Policy | Service Agreement
© 2018 Albanian Yellow Pages, Inc.
WEB DEVELOPMENT BY SERACTIVE